fbpx

Klinika Innowacyjnej Sprzedaży Sandlera – 17.12

Wciskać, bronić się czy omamiać? Kontrowersyjne? To tylko jedno z ujęć problemu efektywności handlowej. To również pytanie o skuteczność dotychczas stosowanych metod sprzedaży. Wyniki poniżej oczekiwań mogą być spowodowane bezrefleksyjnym stosowaniem utartych praktyk sprzedażowych. Handlowcy często popadają w rutynę i znudzenie, a potencjalni klienci - znając sposób przedstawiania oferty na pamięć – skutecznie obchodzą wysiłki sprzedawców.

Zapisz się
Dni
Godzin
Min
Sek

Złam schemat działania i zacznij sprzedawać!

Filozofia programu opiera się na odejściu od metod proponowanych w tradycyjnych szkoleniach, w tym także od tradycyjnych etapów sprzedaży, i skierowaniu uwagi na wyzwania zakupowe klienta, jego gry psychologiczne i stosowanie niestandardowych mechanizmów wywierania wpływu. System Sandlera poddaje w wątpliwość dotychczasowe rozważania na temat:

 • Co i jak powinien w rzeczywistości kontrolować sprzedawca w rozmowie z klientem?
 • Jakie są etapy i zadania w kontakcie handlowym?
 • Jakich technik i metod budowania relacji z klientem powinien używać handlowiec, a z czego powinien zrezygnować?
 • Jak powinien postrzegać rolę swoją i klienta w relacji handlowej?
 • Jak zbuduje osobisty komfort pracy?

Program oparty o metodykę Sandlera to nie jednorazowe szkolenie, nakierowane na rozwój punktowych umiejętności, ale kompleksowy system (proces) edukacyjny, którego rezultatem jest trwała zmiana w sposobie sprzedawania i podejścia do klienta (tzw. kulturze sprzedażowej).
Dzięki rozłożeniu całego procesu w czasie, zróżnicowanej metodologii, stałemu monitoringowi i permanentnemu wsparciu merytorycznemu, „nowa” wiedza sprzedażowa jest przez uczestników lepiej przyswajana i szybciej staje się częścią ich repertuaru zachowań.

Dla kogo?

Sprzedawcy

Szkolenie spełni Twoje oczekiwania, jeśli:

 • Masz trudność w „dobiciu” się do odpowiednich osób i zainteresowanie ich (pozyskiwanie/rozwijanie)
 • Po stronie klienta często „rozbijasz się”
  o długotrwały, przeciągający się proces decyzyjny (wiele osób, procedury, przetargi itd.)
 • Jesteś zmuszony pokonywać obiekcje
  i wątpliwości klienta (częsta presja ceny, silna pozycja handlowa kupującego)
 • Klient przedstawia wysokie oczekiwania, które angażują Cię w stopniu niewspółmiernym do potencjalnych wyników współpracy (spotkania, demonstracje, prezentacje, doradztwo itd.)
 • Zdarza Ci się utrzymywać kontakty
  z potencjalnymi klientami, którzy obiektywnie nigdy nie staną się klientami rzeczywistymi

Menedżerowie

Program Klinika Innowacyjnej Sprzedaży Sandlera usprawni Twoje działania, jeśli:

 • Szukasz sposobów na powiększanie puli klientów, w sytuacji, kiedy przetrwanie przedsiębiorstwa jest związane
  z utrzymaniem nieustannej ekspansji
 • Zarządzasz działem handlowym borykającym się z prognozami braku wzrostu sprzedaży
 • Doświadczasz wysokiej rotacji personelu
  w dziale handlowym i jesteś zaangażowany w proces rekrutacji nowych handlowców
 • Tracisz handlowców, w których szkolenie zainwestowałeś pokaźne zasoby, a którzy teraz zasilają szeregi konkurencji
 • Nadzorujesz skomplikowane, wieloetapowe procesy handlowe, które wymagają głębokiej wiedzy branżowej

W trakcie procesu...

Smart Improver

Smart Improver to aplikacja, wirtualny coach, superwizor, który wyznacza zadania wdrożeniowe, sprawdza wiedzę, monitoruje poziom realizacji i zastosowania nowych technik, jednocześnie nagradza sukcesy. Wszyscy uczestnicy Smart Improver biorą udział w rywalizacji o miano najlepszego „wdrożyciela” nowych kompetencji. Wirtualny „przyjaciel” przez cały czas czuwa i wspiera, w taki sposób, aby wzmacniać pożądane działania i eliminować błędy oraz złe nawyki. W praktyce uczestnicy otrzymują 1 misję dziennie do wykonania. Wszystko w lekkiej formie grywalizacji.

Co wyniesiesz ze szkolenia:

 • nauczysz się skutecznie sprzedawać wykorzystując siedem etapów „nowego” systemu sprzedaży w rozmowie handlowej;
 • poznasz i przećwiczysz niestandardowe (i skuteczne) techniki sprzedaży zawarte w programie szkolenia
 • dostaniesz dostęp do pilnie strzeżonego know-how Sandler Selling System®
 • nabędziesz kompetencje społeczne
 • zaczniesz zarabiać więcej!

Dofinansowanie

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenia, doradztwo, coaching i mentoring.
W zależności od województwa wynosi ono od 50% do nawet 80% i skierowane jest do przedsiębiorców (w tym sieci partnerskich, franczyzowych etc.) ze wszystkich województw, za wyjątkiem mazowieckiego i pomorskiego.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci je uzyskać.

Harmonogram sesji:

Dzień 1: 17 – 18 grudnia w godz. 9:00 – 13:00

Dzień 2: 19 – 20 stycznia w godz. 9:00 – 13:00

Dzień 3: 2 – 3 luty w godz. 9:00 – 13:00

Dzień 4: 16 – 17 luty w godz. 9:00 – 13:00

Dzień 5: 2 – 3 marca w godz. 9:00 – 13:00

Dzień 6: 16 – 17 marca w godz. 9:00 – 13:00

Dzień 7: 30 – 31 marca w godz. 9:00 – 13:00

Dzień 8: 13 – 14 kwietnia w godz. 9:00 – 13:00

Wprowadzenie do modelu Sandler Selling System; Budowanie Innowacyjnej Relacji z Prospectem - analiza modelu i raportu Extended DISC.
Budowanie Innowacyjnej Relacji z Prospectem (Techniki Pozycjometru, Taktyka Odwracania).
Strategia Negatywnego Odwracania, zarządzanie procesem sprzedaży (Kontraktowanie i Zabezpieczanie działań).
Kwalifikacja Prospecta - Budowanie motywacji do zakupu (Lejek Bólu), Ćwiczenia wdrożeniowe (symulacje biznesowe.
Kwalifikacja Prospecta - badanie gotowości klienta do zakupu (Budżet), Rozmowa o decyzji zakupowej (Decyzja).
Prezentacja Rozwiązania i Zabezpieczanie sprzedaży. Sztuka prezentacji na podstawie książki: „Błąd Power Pointa”.
Rozmowa telefoniczna. Sztuka przechodzenia bramkarza, 30- sek. Reklama, Negocjacje – zagrywki klientów i triki negocjacyjne.
Warsztaty treningowe, case study oparte o cały proces sprzedaży Sandlera.
Szef sprzedaży z doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych firmach m.in. z branży FMCG, Automotive oraz dóbr luksusowych. Jego doświadczenie obejmuje m.in. tworzenie i wdrażanie strategii sprzedażowych, aktywne pozyskiwanie nowych klientów, negocjowanie kontraktów z kluczowymi klientami, rekrutacja i szkolenia pracowników, realizacja i egzekwowanie planów sprzedażowych. Dzięki pracy w różnych branżach doskonale rozumie problemy dzisiejszych sprzedawców. W 2017...
More about speaker
Klinika Innowacyjnej Sprzedaży Sandlera - 17.12
8 500,00  10 455,00 
SOLD

Uczestnictwo w 56-godzinnym programie szkoleniowo-coachingowym. Sesje prowadzone są w formule 7-godzinnych spotkań, prowadzonych co dwa/trzy tygodnie.

Udział w procesie rozwojowym w grupie do 18 osób.

Uczestnictwo w badaniu kwestionariuszowym Extended DISC, pozwalającym na przygotowywanie
indywidualnego planu pracy nad efektywnością osobistego stylu komunikowania się w procesie
komunikacji z klientami.

Podręcznik na licencji Sandler Training, zawierający pełny materiał merytoryczny poruszany w trakcie zajęć oraz specjalnie opracowane
materiały wspierające program (m.in. usprawniające indywidualną pracę).

Udział każdego z uczestników procesu w trzymiesięcznym Projekcie grywalizacyjnym wykorzystującym Smart Improver - mobilną aplikację, wirtualnego coacha, superwizora, który wyznacza zadania wdrożeniowe, sprawdza wiedzę, monitoruje poziom realizacji i zastosowania nowych technik, jednocześnie nagradza sukcesy i gani za zaniechania. Wirtualny „przyjaciel” przez cały czas czuwa i wspiera, w taki sposób, aby wzmacniać pożądane działania i eliminować błędy oraz złe nawyki.

Międzynarodowy certyfikat ukończenia programu.

Przy zgłoszeniu 2 uczestników - 10% zniżki dla każdego,
Przy zgłoszeniu 3 uczestników i więcej - 15% zniżki dla każdego.
Jednorazowa wpłata na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia i wcześniej - 5% rabatu

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

  WIE:

  • w jakie pułapki wpadają sprzedawcy i dlaczego odnoszą porażki;
  • jaki jest alternatywny model działania, który odczaruje sprzedaż i pokaże jej nowe oblicze;
  • jakie są niestandardowe techniki budowania relacji z klientem, które pozwolą szybko zbudować zaufanie klienta, pokazać autentyczność w działaniu oraz odróżnić się od „klasycznych” sprzedawców;
  • jak budować długofalowe, partnerskie relacje;
  • jak uniknąć pułapki „bezpłatnego” consultingu i przepalania czasu na rozmowy „z góry” skazane na porażkę;
  • jak zarządzić procesem sprzedaży i trzymać kontrolę w rozmowie;
  • co jest najskrytszą tajemnicę modelu sprzedaży Sandlera, czyli co jest najsilniejszym bodźcem zakupowym dla klientów;
  • jak pokazywać klientowi potencjalną skalę jego problemów;
  • jak poruszać się po organizacji klienta i poznawać najważniejsze kryteria oraz osoby mające wpływ na decyzje;
  • jak w syntetyczny sposób przedstawić rozwiązanie problemu klienta oraz jak zabezpieczyć się przed potencjalną „ucieczką” z poczynionych ustaleń;
  • jak inspirować i w atrakcyjny sposób przedstawiać treści.

  POTRAFI, w oparciu o model sprzedaży Sandler Selling System®:

  • zarządzić rozmową z klientem i dowiedzieć się dlaczego „kto pyta, ten rządzi”;
  • zarządzać emocjami klienta, budować poczucie komfortu oraz jak wywierać wpływ na decyzje klienta w „nieinwazyjny” sposób;
  • wypracować „Bóle Swoich klientów” i nauczyć się o nich rozmawiać;
  • prowadzić rozmowę z klientem tak, aby dotrzeć do jego najważniejszych wyzwań i pomóc mu znaleźć rozwiązanie;
  • rozmawiać z klientem o jego gotowości do zainwestowania w proponowane rozwiązanie, a pieniądze przestaną być tematem taboo;
  • przejść przez całą kwalifikację klienta i nabędzie umiejętność szacowania czy dany klient jest wart zaangażowania lub jest realna szansa na biznes;
  • w niestandardowy sposób prowadzić rozmowy telefonicznej zarówno z „bramkarzem” jak i decydentem oraz unikać błędów w komunikacji mailowej;
  • prowadzić działania prospectingowe w dzisiejszych czasach korzystając m.in. z mediów społecznościowych.

  Szczegóły