fbpx

Klinika Innowacyjnej Sprzedaży Sandlera – 25.03

Wciskać, bronić się czy omamiać? Kontrowersyjne? To tylko jedno z ujęć problemu efektywności handlowej. To również pytanie o skuteczność dotychczas stosowanych metod sprzedaży. Wyniki poniżej oczekiwań mogą być spowodowane bezrefleksyjnym stosowaniem utartych praktyk sprzedażowych. Handlowcy często popadają w rutynę i znudzenie, a potencjalni klienci - znając sposób przedstawiania oferty na pamięć – skutecznie obchodzą wysiłki sprzedawców.

Zapisz się
Dni
Godzin
Min
Sek
Złam schemat działania i zacznij sprzedawać!

Filozofia programu opiera się na odejściu od metod proponowanych w tradycyjnych szkoleniach, w tym także od tradycyjnych etapów sprzedaży, i skierowaniu uwagi na wyzwania zakupowe klienta, jego gry psychologiczne i stosowanie niestandardowych mechanizmów wywierania wpływu. System Sandlera poddaje w wątpliwość dotychczasowe rozważania na temat:

 • Co i jak powinien w rzeczywistości kontrolować sprzedawca w rozmowie
  z klientem?
 • Jakie są etapy i zadania w kontakcie handlowym?
 • Jakich technik i metod budowania relacji z klientem powinien używać handlowiec, a z czego powinien zrezygnować?
 • Jak powinien postrzegać rolę swoją i klienta w relacji handlowej?
 • Jak zbuduje osobisty komfort pracy?

Program oparty o metodykę Sandlera to nie jednorazowe szkolenie, nakierowane na rozwój punktowych umiejętności, ale kompleksowy system (proces) edukacyjny, którego rezultatem jest trwała zmiana w sposobie sprzedawania i podejścia do klienta (tzw. kulturze sprzedażowej).
Dzięki rozłożeniu całego procesu w czasie, zróżnicowanej metodologii, stałemu monitoringowi i permanentnemu wsparciu merytorycznemu, „nowa” wiedza sprzedażowa jest przez uczestników lepiej przyswajana i szybciej staje się częścią ich repertuaru zachowań.

Dla kogo?

Sprzedawcy

Szkolenie spełni Twoje oczekiwania, jeśli:

 • Masz trudność w „dobiciu” się do odpowiednich osób i zainteresowanie ich (pozyskiwanie/rozwijanie)
 • Po stronie klienta często „rozbijasz się” o długotrwały, przeciągający się proces decyzyjny (wiele osób, procedury, przetargi itd.)
 • Jesteś zmuszony pokonywać obiekcje i wątpliwości klienta
  (częsta presja ceny, silna pozycja handlowa kupującego)
 • Klient przedstawia wysokie oczekiwania, które angażują Cię w stopniu niewspółmiernym do potencjalnych wyników współpracy (spotkania, demonstracje, prezentacje, doradztwo itd.)
 • Zdarza Ci się utrzymywać kontakty z potencjalnymi klientami, którzy obiektywnie nigdy nie staną się klientami rzeczywistymi

Menedżerowie

Program Klinika Innowacyjnej Sprzedaży Sandlera usprawni Twoje działania, jeśli:

 • Szukasz sposobów na powiększanie puli klientów, w sytuacji, kiedy przetrwanie przedsiębiorstwa jest związane z utrzymaniem nieustannej ekspansji
 • Zarządzasz działem handlowym borykającym się z prognozami braku wzrostu sprzedaży
 • Doświadczasz wysokiej rotacji personelu w dziale handlowym i jesteś zaangażowany w proces rekrutacji nowych handlowców
 • Tracisz handlowców, w których szkolenie zainwestowałeś pokaźne zasoby, a którzy teraz zasilają szeregi konkurencji
 • Nadzorujesz skomplikowane, wieloetapowe procesy handlowe, które wymagają głębokiej wiedzy branżowej
Wyzwania w sprzedaży. Budowanie niestandardowej relacji z klientem.
Prelegenci :
  Zasada WPROST i techniki relacyjne. Taktyki zadawania pytań. Technika Odwracania.
  Prelegenci :
   Strategia Negatywnego Odwracania®. Kontraktowanie i zabezpieczanie działań.
   Prelegenci :
    Budowanie motywacji zakupowej. 30- sekundowa® i 3-minutowa Bolesna Reklama. "Lejek Bólu".
    Prelegenci :
     Sztuka rozmowy o budżecie i procesie decyzyjnym. Najczęstsze zagrywki negocjacyjne i jak sobie z nimi radzić.
     Prelegenci :
      Sztuka prezentacji na podstawie książki: „Błąd Power Pointa”.
      Prelegenci :
       Nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi klientami: telefon, mail, social media, networking na eventach.
       Prelegenci :
        Symulacje rozmów biznesowych z udziałem trenera w oparciu o cały know how Sandler Selling System®.
        Prelegenci :
         Klinika Innowacyjnej Sprzedaży Sandlera - 2.04
         8 500,00  10 455,00 
         SOLD

         » Uczestnictwo w łącznie 42-godzinnym programie szkoleniowocoachingowym. Sesje prowadzone są w formule 7-godzinnych spotkań, prowadzonych co dwa/trzy tygodnie. Spotkania odbywają się w kameralnych kilkunastoosobowych grupach.

         » Samodzielna, indywidualna praca między zajęciami nakierowana na wdrożenie prowadzonych w trakcie sesji technik i elementów sprzedaży. W trosce o jakość wdrożenia uczestnicy otrzymają każdorazowo po sesji specjalne zadanie wdrożeniowe, które będzie monitorowane przez trenera prowadzącego.

         » Indywidualne lekcje przez telefon z trenerem pomiędzy sesjami, dotyczące poziomu wdrażania poszczególnych umiejętności i pierwszych doświadczeń uczestników ze stosowania „nowej” wiedzy.

         » Podręcznik na licencji Sandler Training, zawierający pełny materiał merytoryczny poruszany w trakcie zajęć oraz specjalnie opracowane materiały wspierające program (m.in. usprawniające indywidualną pracę wdrożeniową).

         » Sala szkoleniowa o wysokim standardzie, bufet kawowy oraz lunch w przypadku szkoleń całodniowych.

         » Dostęp do aplikacji mobilnej SMART IMPROVER, pełniącej funkcję „wirtualnego trenera”, który poprzez misje i quizy wyznacza zadania wdrożeniowe, sprawdza wiedzę, monitoruje wykorzystanie nowych umiejętności, a jednocześnie nagradza sukcesy i piętnuje zaniechania.

          Szczegóły