fbpx

Sandler Selling School

Filozofia programu opiera się na odejściu od metod proponowanych w tradycyjnych szkoleniach, w tym także od tradycyjnych etapów sprzedaży, i skierowaniu uwagi na wyzwania zakupowe klienta, jego gry psychologiczne i stosowanie niestandardowych mechanizmów wywierania wpływu.

Zapisz się
Dni
Godzin
Min
Sek
Złam schemat działania!

System Sandlera poddaje w wątpliwość dotychczasowe rozważania na temat:

 • Co i jak powinien w rzeczywistości kontrolować sprzedawca w rozmowie z klientem?
 • Jakie są etapy i zadania w kontakcie handlowym?
 • Jakich technik i metod budowania relacji z klientem powinien używać handlowiec, a z czego powinien zrezygnować?
 • Jak powinien postrzegać rolę swoją i klienta w relacji handlowej?
 • Jak zbuduje osobisty komfort pracy?

Program oparty o metodykę Sandlera to nie jednorazowe szkolenie, nakierowane na rozwój punktowych umiejętności, ale kompleksowy system (proces) edukacyjny, którego rezultatem jest trwała zmiana w sposobie sprzedawania i podejścia do klienta (tzw. kulturze sprzedażowej).

Dzięki rozłożeniu całego procesu w czasie, zróżnicowanej metodologii, stałemu monitoringowi i permanentnemu wsparciu merytorycznemu, „nowa” wiedza sprzedażowa jest przez uczestników lepiej przyswajana i szybciej staje się częścią ich repertuaru zachowań.

Do kogo skierowany jest program?

DO SPRZEDAWCÓW

 • Masz trudność w „dobiciu” się do odpowiednich osób i zainteresowanie ich (pozyskiwanie/rozwijanie)?
 • Po stronie klienta często „rozbijasz się” o długotrwały, przeciągający się proces decyzyjny (wiele osób, procedury, przetargi itd.)?
 • Jesteś zmuszony pokonywać obiekcje i wątpliwości klienta (częsta presja ceny, silna pozycja handlowa kupującego)
 • Klient przedstawia wysokie oczekiwania, które angażują Cię w stopniu niewspółmiernym do potencjalnych wyników współpracy (spotkania, demonstracje, prezentacje, doradztwo itd.) ?
 • Zdarza Ci się utrzymywać kontakty z potencjalnymi klientami, którzy obiektywnie nigdy nie staną się klientami rzeczywistymi?

Jeżeli przynajmniej na jedno z pytań odpowiedziałeś „tak” – ten program jest dla Ciebie.

DO MENADŻERÓW

 • Szukasz sposobów na powiększanie puli klientów, w sytuacji, kiedy przetrwanie przedsiębiorstwa jest związane z utrzymaniem nieustannej ekspansji ?
 • Zarządzasz działem handlowym borykającym się z prognozami braku wzrostu sprzedaży?
 • Doświadczasz wysokiej rotacji personelu w dziale handlowym i jesteś zaangażowany w proces rekrutacji nowych handlowców?
 • Tracisz handlowców, w których szkolenie zainwestowałeś pokaźne zasoby, a którzy teraz zasilają szeregi konkurencji?
 • Nadzorujesz skomplikowane, wieloetapowe procesy handlowe, które wymagają głębokiej wiedzy branżowej?

Jeżeli przynajmniej na jedno z pytań odpowiedziałeś „tak” – ten program jest dla Ciebie.

Sandler Selling School
6 900,00  8 487,00 
SOLD

Uczestnictwo w 3 miesięcznym procesie rozwojowym prowadzonym przez certyfikowanego trenera Sandler (łącznie 6 sesji szkoleniowych). Trening w kameralnej grupie liczącej nie więcej niż 12 osób.

Badanie kwestionariuszem Extended DISC, który pozwala na przygotowanie indywidualnego planu pracy nad efektywnością osobistego stylu komunikowania się z klientami.

Samodzielna, indywidualna praca między zajęciami nakierowana na wdrożenie prowadzonych w trakcie sesji technik i elementów sprzedaży. W trosce o jakość wdrożenia uczestnicy otrzymają każdorazowo po sesji specjalne zadanie wdrożeniowe, które będzie monitorowane przez trenera prowadzącego.

Indywidualna godzinna sesja szkoleniowo-coachingowa z trenerem (symulacja scenki sprzedażowej z wykorzystaniem poznanych technik sprzedażowych).

Podręcznik na licencji Sandler Training, zawierający pełny materiał merytoryczny poruszany w trakcie zajęć oraz specjalnie opracowane materiały wspierające program (m.in. usprawniające indywidualną pracę wdrożeniową).

Dostęp do aplikacji mobilnej SALES PISTOLS, pełniącej funkcję „wirtualnego trenera”, który poprzez misje i quizy wyznacza zadania wdrożeniowe, sprawdza wiedzę, monitoruje wykorzystanie nowych umiejętności, a jednocześnie nagradza sukcesy i piętnuje zaniechania.

Sala szkoleniowa o wysokim standardzie, bufet kawowy oraz lunch w przypadku szkoleń całodniowych.

Certyfikat (międzynarodowy) ukończenia programu.

Sala szkoleniowa o wysokim standardzie, bufet kawowy.

  Szczegóły