fbpx

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników szkolenia Sandler Training Polska

  • Sandler Training Polska
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników szkolenia Sandler Training Polska

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sandler Training Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa (dalej my). Możesz się z nami skontaktować: listownie, na adres podany powyżej; telefonicznie: +48 (22) 577 40 99; e-mailowo: sandler@sandler.pl.

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania

W ramach współpracy ze Spółkami ERGO Hestia chcemy zaprosić Cię do wzięcia udziału w kolejnym etapie szkolenia. Podane przez Ciebie dane wykorzystamy aby utworzyć Twoje konto w naszej aplikacji Improver, dzięki której możesz poprawić umiejętności i zdobyć nowe kompetencje w obszarze sprzedaży. Decyzja o instalacji aplikacji Improver i dołączenia do niej jest dobrowolna i należy do Ciebie. Jeśli wyrazisz zgodę na utworzenie konta w aplikacji Improver, przekażemy Twoje dane do Spółek ERGO Hestia aby upewnić się, że nikt spoza agentów i innych pośredników Spółek ERGO Hestia nie otrzyma dostępu do Waszej społeczności. W tym wypadku, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes przejawiający się w tym aby ograniczyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu do aplikacji i Waszej społeczności.

 

Okres przechowywania Twoich danych

Twoje dane będziemy przechowywać do momentu zakończenia współpracy ze Spółkami ERGO Hestia. Po tym czasie Twoje dane trwale usuniemy, chyba, że będziemy ich potrzebować aby dochodzić ewentualnych roszczeń lub bronić się przed nimi.

 

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane przekażemy:

  • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe;
  • podmiotom przetwarzającym – podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania Twoich danych, tj. właścicielowi aplikacji Improver;
  • Spółkom ERGO Hestia.

 

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Masz także prawo wycofać zgodę w każdym momencie. Cofnięcia zgody możesz dokonać w aplikacji Improver lub kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.  Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Ponieważ dostawcą usług hostingowych naszej poczty elektronicznej jest Sandler System Inc., który korzysta z rozwiązań firmy Microsoft, informujemy, że Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych, tj. do państwa trzeciego, w którym zapewniamy odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach możesz uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.