fbpx

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator i dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sandler Training Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, (dalej my). Możesz się z nami skontaktować:

  • listownie na adres podany powyżej,
  • telefonicznie: +48 787 078 018,
  • e-mailowo: kontakt@stpl.pl.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy aby obsłużyć i wykonać złożone przez Ciebie zamówienie na interesujące Cię wydarzenie.

 

Możesz również wyrazić zgodę na usługę newsletter. W takim wypadku Twój adres e-mail będziemy wykorzystywać, aby informować Cię o działalności naszej firmy, naszych ofertach, produktach, usługach oraz prowadzonych przez nas akcjach promocyjnych i wydarzeniach.

 

Jeśli Twoje dane zostaną wymienione w naszej dokumentacji księgowo-podatkowej, w szczególności gdy interesujące Cię wydarzenie jest płatne, mamy obowiązek prawny, aby przechowywać dokumenty stanowiące dowody księgowe zgodnie z przepisami prawa podatkowego i rachunkowego.

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne abyśmy mogli wykonać złożone przez Ciebie zamówienie lub wysyłać Ci  informacje o charakterze marketingowym na Twój adres e-mail. Brak podania danych uniemożliwia nam osiągnięcie tych celów.

 

Okres przechowywania danych

Twoje dane będziemy przechowywać do momentu zakończenia wydarzania, chyba że wyraziłeś zgodę na usługę newsletter. W takim wypadku Twoje dane będziemy przechowywać do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody na wysyłanie informacji o charakterze marketingowym drogą elektroniczną.

 

Jeśli Twoje dane zostaną wymienione w naszej dokumentacji księgowo-podatkowej, Twoje dane będziemy przechowywać przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego.

 

Po tym czasie możemy dalej przechowywać Twoje dane, jeżeli zajdzie potrzeba ich przetwarzania w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych lub obroną przed nimi.

 

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane przekażemy:

  • podmiotom przetwarzającym – podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności dostawcom usług online polegającym na: utrzymaniu naszej poczty elektronicznej, prowadzeniu sklepu internetowego, wysyłaniu informacji o charakterze marketingowym, prowadzeniu wydarzeń za pomocą platformy do obsługi wideokonferencji, prowadzeniu ankiet po wydarzeniu,
  • innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, np. kurierzy.

 

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci: prawo do wycofania zgody, prawo dostępu do Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zgodę możesz wycofać w każdym momencie poprzez kontakt z nami. Wycofanie zgody jest również możliwe poprzez kliknięcie odpowiedniego linku załączonego do każdej otrzymanej przez Ciebie wiadomości wysłanej w ramach prowadzonej przez nas usługi newsletter. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać, kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.

 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Niektóre usługi online, z których korzystamy, w szczególności utrzymanie poczty elektronicznej, wysyłanie informacji o charakterze marketingowym, prowadzenie wydarzeń za pomocą platformy do obsługi wideokonferencji, wiąże się z przekazywaniem Twoich danych do Stanów Zjednoczonych, tj. do państwa trzeciego, w którym zapewniamy odpowiednie zabezpieczenie danych za pomocą standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach możesz uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.