fbpx

Dofinansowanie

400 mln euro dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na szkolenia i doradztwo!

Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR;

Do 2021r. z dofinansowania na szkolenia, doradztwo, coaching i mentoring mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy zatrudnieni w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – ogólnodostępnej bazy internetowej umożliwiającej przedsiębiorcy indywidualny wybór usługi rozwojowej oraz proste rozliczenie wydatków, np.: bon, refundacja kosztów, promesa (w zależności od regionu/województwa).

Dofinansowanie w zależności od województwa wynosi od 50% do nawet 80% i skierowane jest do przedsiębiorców (w tym sieci partnerskich, franczyzowych etc.) ze wszystkich województw, za wyjątkiem mazowieckiego i pomorskiego.

Terminy naborów w poszczególnych województwach:

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

 

 

 

 

Nabór od 17.08.2020r. od godz. 8.00

dla firm mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i wrocławskiego.

 

Wysokość dofinansowania:

50 % dla firm średnich

70% dla małych i mikro

 

Możliwość zwiększenia dla 80% dla:

– pracowników 50+

– dla firm wysokiego wzrostu

– dla firm z miast średnich

 

 

Limit dofinansowania na osobę: 5000 zł

Limit dofinansowania na firmę: 25000 zł

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 

Termin naboru:
wrzesień 2020r. 
Maksymalna wartość dofinansowania przewidziana na jednego przedsiębiorcę wynosi:
a) mikroprzedsiębiorstwa – 10 000, 00 zł;
b)  małe przedsiębiorstwa –  30 000, 00 zł
c) średnie przedsiębiorstwa – 70 000, 00Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 5000 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej. 
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 

Termin naboru:
wrzesień
2020r. 
Maksymalna wartość dofinansowania przewidziana na jednego przedsiębiorcę wynosi: 15 000 zł.

Dofinansowanie: Mikro 75-80%

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 5000 zł bez względu na poziom dofinansowania i koszt usługi rozwojowej.

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 

Termin naboru:
od
 III kw 2020 – nie wiadomo kiedy dokładnie 
Limit dofinansowania na godzinę: 30 zł (50% dofinansowania) lub 48 (80% dofinansowania) – w zależności od branży

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Termin naboru:
nabór ciągły do wyczerpania środków
Wysokość dofinansowania

a)      samozatrudnieni, mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%,

b)      średnie przedsiębiorstwa – 50%,

Maksymalna wartość dofinansowania szkolenia dla jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 6 000 zł (bez względu na poziom dofinansowania), a łącznie dla firmy 60 000, 00 zł.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 

Termin naboru:

 

Nabór ciągły

Maksymalna kwota wsparcia na firmę nie może przekroczyć łącznie kwoty 70 000,00 PLN.

Średnia wartość jednej usługi rozwojowej w ramach projektu to 3 000,00 PLN , choć w uzasadnionych przypadkach jest możliwość zwiększenia

Poziom dofinansowania 50% kwalifikowalnych, ale może ulec zwiększeniu do 80% o ile przedsiębiorstwo spełni co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

·        jest mikro lub małym przedsiębiorstwem;

·        prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa;

·        usługami rozwojowymi obejmuje własnych pracowników w wieku 50 lat lub więcej lub pracowników o niskich kwalifikacjach;

·        jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu;

·        prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta/miast średnich1 lub miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Subregion poznański powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski) – nabór poł. sierpnia

 

 

Subregion leszczyński – nabór 15.07-15.08

 

wielkość dofinansowania:
50%
dla przedsiębiorstw średnich
70% dla przedsiębiorstw małych
80%
dla mikroprzedsiębiorstw Limity na firmę i osobę w zależności od subregionu – od 4000 do 5000
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 

Nabór obecnie dla firm, których uczestnicy pow. 50roku życia stanowią min. 30 %

 

 

Poziom dofinansowania: 50- 80%

Maksymalna wartość na osobę: 5000 zł.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

 

 

Nabór ciągły do końca 2020r.

Nabór tylko dla firm z branż:

·        Budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi

·        Chemiczna

·        Drzewno-papiernicza, w tym przemysł meblarski

·        Maszynowa i elektromaszynowa

·        Metalowa i metalurgiczna

·        Paliwowo-energetyczna

·        Rolno-spożywcza

·        Transport i logistyka

·        Usługi medyczne i rehabilitacyjne

·        Usługi turystyczne

 

 

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł

małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł

średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN.

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Nabór: wrzesień 2020r.

 

 

Możliwe poziomy dofinansowania:

·        dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika, zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie naboru):

o   o do 5 000 PLN

o   o do 80% kosztów usługi rozwojowej

·        na osobę do 10 000 PLN

na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

W czym możemy Ci pomóc?

  • Powiemy Ci co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie (szczegółowe informacje na temat warunków obowiązujących w wybranym województwie, zasady otrzymywania wsparcia oraz rozliczanie dofinansowania),
  • Zrealizujemy dla pracowników i kadry zarządzającej dedykowane szkolenia i doradztwo w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb rozwojowych.

Zainteresowanych poznaniem szczegółów zapraszamy do kontaktu: malgorzata.boguslawska@sandler.com, tel. 506 188 771

Posiadamy Certyfikat jakości oferowanych szkoleń/kursów i prowadzeniu analiz skuteczności oferowanych usług Standard Usługi Szkoleniowo Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o. dn.14-03-2018r. o numerze 000272 uprawniający nas do świadczenia usług z dofinansowaniem.