fbpx

Dofinansowanie

400 mln euro dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na szkolenia i doradztwo!

Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR;

Do 2022r. z dofinansowania na szkolenia, doradztwo, coaching i mentoring mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy zatrudnieni w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – ogólnodostępnej bazy internetowej umożliwiającej przedsiębiorcy indywidualny wybór usługi rozwojowej oraz proste rozliczenie wydatków, np.: bon, refundacja kosztów, promesa (w zależności od regionu/województwa).

Dofinansowanie w zależności od województwa wynosi od 50% do nawet 80% i skierowane jest do przedsiębiorców i ich pracowników (w tym sieci partnerskich, franczyzowych etc.) oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

W czym możemy Ci pomóc?

  • Powiemy Ci co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie (szczegółowe informacje na temat warunków obowiązujących w wybranym województwie, zasady otrzymywania wsparcia oraz rozliczanie dofinansowania),
  • Zrealizujemy dla pracowników i kadry zarządzającej dedykowane szkolenia i doradztwo w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb rozwojowych.

Zainteresowanych poznaniem szczegółów zapraszamy do kontaktu: malgorzata.boguslawska@sandler.com

W wiadomości proszę podać:

  • miejsce prowadzenia działalności (miasto, województwo)
  • wielkość przedsiębiorstwa (ilość osób zatrudnionych)
  • branża
  • szkolenie, które Państwa interesuje
  • ilość osób do przeszkolenia

Posiadamy Certyfikat jakości oferowanych szkoleń/kursów i prowadzeniu analiz skuteczności oferowanych usług Standard Usługi Szkoleniowo Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0) wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o. dn.14-03-2018r. o numerze 000272 uprawniający nas do świadczenia usług z dofinansowaniem.