fbpx

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W APLIKACJI IMPROVER

Co oznacza słowo przetwarzanie?

Przetwarzanie oznacza pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje jak: zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, organizowanie czy usuwanie.

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w aplikacji Improver?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sandler Training Polska Sp. z o.o., dalej „my”. Możesz się z nami skontaktować: telefonicznie: +48 (22) 577 40 99 lub e-mailowo: sandler@sandler.pl.

 

Jakie dane osobowe są o mnie przetwarzane?

Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe, aby utworzyć i prowadzić konto w aplikacji Improver, dalej „Aplikacja”. Jeśli zdecydujesz się dołączyć do Aplikacji, informujemy, że Aplikacja zbiera i przetwarza dane o Tobie w wyniku Twojej aktywności lub dane, które udostępniasz m.in. dane lokalizacyjne, przekazane zdjęcia, utworzone notatki, komentarze, dane dotyczące zrealizowania misji, wyników quizów, uzyskanych punktów, medali czy wyróżnień.

 

Jakie są cele przetwarzania moich danych osobowych?

Przetwarzanie Twoich danych za pomocą Aplikacji jest wynikiem nawiązania współpracy pomiędzy nami a Bankiem Pekao S.A., której celem jest przygotowanie Cię do procesu On-boardingowego u Twojego przyszłego pracodawcy.

Dlatego też, Twoje dane osobowe przetwarzamy głównie w celu motywowania Ciebie do określonych zachowań poprzez zlecanie i zachęcanie Cię do wykonania zadań mających pomóc poznać Ci lepiej Twojego przyszłego pracodawcę. Twoje dane osobowe wykorzystujemy także w celu:

 • rejestracji i prowadzenie Twojego konta w Aplikacji,
 • prawidłowego świadczenia usług związanych z korzystaniem z Aplikacji zgodnie
  z postanowieniami Regulaminu,
 • prowadzenia komunikacji związanej z funkcjonowaniem Aplikacji,
 • rozliczania wykonanych zadań, misji i naliczania punktów i diamentów.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są dobrowolne zgody, które mogą zostać przez Ciebie wyrażone.

 

Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe?

Twoje dane przekazujemy trzem grupom odbiorców:

 • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
 • podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, tj. właścicielowi Aplikacji, który jest odpowiedzialny za jej obsługę i utrzymanie,
 • Bankowi Pekao S.A., z którym nawiązaliśmy współpracę. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Bank Pekao S.A. znajduje się w Polityce prywatności.

 

Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu zakończenia współpracy z Bankiem Pekao S.A. jednak nie później niż do momentu wycofania przez Ciebie którejkolwiek zgody lub gdy zwrócisz się do nas o usunięcie danych. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

 

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Każdy posiada:

 • prawo do wycofania wyrażonej zgody,
 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Kiedy i w jaki sposób mogę wycofać zgodę?

Zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Cofnięcie zgody możesz dokonać w samej Aplikacji lub kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej. Informujemy, że wycofanie którejkolwiek zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 

Czy podanie moich danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym? Jakie są konsekwencje niepodania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dołączyć i korzystać z Aplikacji.