fbpx

Marcin Mydlak

Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Norman Benett Academy. Coach, Trener, Konsultant i praktyk HR, Wykładowca (ALK).

Prowadzi treningi i warsztaty wzmacniające rozwój indywidualny. Specjalizuje się we wzmacnianiu kompetencji miękkich. Głównie pracuje w obszarze tematyki: komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, leadership skills, budowanie zespołów, zarządzanie sobą i zespołami w zmianie.

W pracy posługuje się technikami i ćwiczeniami, które pozwalają zinternalizować wiedzę uzyskaną w trakcie warsztatu. Raczej podąża za potrzebami grup niż narzuca sztywne struktury.