fbpx
Kontakt

Sandler Training Polska Sp. z o.o.

ul. Łopuszańska 95
Warszawa 02-457, Polska
Tel.: +48 787 078 018

KRS: 0000039323
NIP: 5251475766
REGON: 012165772
Kapitał zakładowy 50.000zł

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego