fbpx

Akademia Zarządzania Sprzedażą

Program Rozwojowy AKADEMIA ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ pozwoli uczestnikom na poznanie najważniejszych założeń zarówno „twardego” jak i „miękkiego” zarządzania, ale również dostarczy im narzędzi, które podniosą poziom efektywności.

Zapisz się
Cele projektu

Projekt ten pozwoli Tobie:

 • Lepiej rozumieć zachowania i potencjał ludzi
 • Zwiększać odwagę, pewność siebie i poczucie własnej wartości
 • Skuteczniej się komunikować » Inspirować innych i wydobywać z nich to, co najlepsze
 • Wyznaczać zrozumiałe cele i opracowywać plany ich osiągnięcia » Określać ramy służące podejmowaniu lepszych decyzji
 • Wdrażać procesy skutecznego zarządzania czasem oraz innymi zasobami
 • Osiągać coraz trudniejsze cele w krótkim czasie

Menedżerowie

Szkolenie jest odpowiednie dla osób, które:

 • Szukają sposobów na powiększanie puli klientów, w sytuacji, kiedy przetrwanie ich przedsiębiorstwa jest związane z utrzymaniem nieustannej ekspansji
 • Zarządzają działem handlowym borykającym się z prognozami braku wzrostu sprzedaży
 • Doświadczają wysokiej rotacji w dziale handlowym i są zaangażowani w proces rekrutacji nowych handlowców
 • Tracą handlowców, w których szkolenie zainwestowali pokaźne zasoby, a którzy zasilają szeregi konkurencji
 • Nadzorują skomplikowane, wieloetapowe procesy handlowe, które wymagają głębokiej wiedzy branżowej

W trakcie procesu...

Smart Improver

Smart Improver to aplikacja, wirtualny coach, superwizor, który wyznacza zadania wdrożeniowe, sprawdza wiedzę, monitoruje poziom realizacji i zastosowania nowych technik, jednocześnie nagradza sukcesy. Wszyscy uczestnicy Smart Improver biorą udział w rywalizacji o miano najlepszego „wdrożyciela” nowych kompetencji. Wirtualny „przyjaciel” przez cały czas czuwa i wspiera, w taki sposób, aby wzmacniać pożądane działania i eliminować błędy oraz złe nawyki. W praktyce uczestnicy otrzymują 1 misję dziennie do wykonania. Wszystko w lekkiej formie grywalizacji.

Dofinansowanie

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenia, doradztwo, coaching i mentoring.
W zależności od województwa wynosi ono od 50% do nawet 80% i skierowane jest do przedsiębiorców (w tym sieci partnerskich, franczyzowych etc.) ze wszystkich województw, za wyjątkiem mazowieckiego i pomorskiego.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci je uzyskać.

Definiowanie oczekiwań wobec sprzedawców, Stawianie celów, Rozmowa delegująca, Motywatory
Monitorowanie Kompetencji, Kluczowe czynniki sukcesu, Planowanie systemu monitorowania wyników, Linia interwencji
model SEARCH, profil zwycięzcy, potrzeby grupy
Pytania rekrutacyjne, Rozmowa rekrutacyjna
Techniki uczenia w trakcie wspólnej pracy (Taśma filmowa, Informacja zwrotna), Prowadzenie mikro-treningów i "rebriefingów"
definiowanie zagadnień coachingowych i ich realizacja, wspólne wizyty handlowe
Sztuka inspirowania, Manager jako Lider, Różnice międzypokoleniowe, Zarządzanie pokoleniem Y
Komunikacja z podwładnymi, Komunikowanie zmian, Prowadzenie spotkań, Zarządzanie konfliktem w zespole
Akademia Zarządzania Sprzedażą
Zapisz się

Uczestnictwo w ośmiodniowym programie szkoleniowo-rozwojowym, podzielonym na cztery dwudniowe sesje, w odstępach około trzytygodniowych.

Udział w procesie rozwojowym w grupie do 18 osób.

Uczestnictwo w badaniu kwestionariuszowym Extended DISC, pozwalającym na przygotowywanie indywidualnego planu pracy nad efektywnością osobistego stylu komunikowania się w procesie komunikacji z klientami.

Podręcznik na licencji Sandler Training, zawierający pełny materiał merytoryczny poruszany w trakcie zajęć oraz specjalnie opracowane materiały wspierające program (m.in. usprawniające indywidualną pracę).

Udział każdego z uczestników procesu w trzymiesięcznym projekcie grywalizacyjnym wykorzystującym Smart Improver - mobilną aplikację, wirtualnego coacha, superwizora, który wyznacza zadania wdrożeniowe, sprawdza wiedzę, monitoruje poziom realizacji i zastosowania nowych technik, jednocześnie nagradza sukcesy i gani za zaniechania. Wirtualny „przyjaciel” przez cały czas czuwa i wspiera, w taki sposób, aby wzmacniać pożądane działania i eliminować błędy oraz złe nawyki.

Międzynarodowy certyfikat ukończenia programu.

Przy zgłoszeniu 2 uczestników - 10% zniżki dla każdego,
Przy zgłoszeniu 3 uczestników i więcej - 15% zniżki dla każdego.
Jednorazowa wpłata na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia i wcześniej - 5% rabatu

  Szczegóły