fbpx

Klinika Innowacyjnej Sprzedaży Sandlera dla branży nieruchomości – 11.05

Klient ogląda mieszkanie bądź jego wizualizację, zdradza zainteresowanie, dopytuje o szczegóły, na kolejne spotkania ściąga kolejnych ekspertów i doradców, w końcu podejmuje nawet temat ceny i rozpoczyna negocjacje, po czym… nie kupuje. Przepada jak kamień w wodę, nie odbiera telefonów, a godziny pracy, które mu poświęciliśmy, idą na marne, wywołując tylko frustrację.

Zapisz się
Dni
Godzin
Min
Sek

Znasz tę historię?

Jeśli pracujesz w nieruchomościach, pewnie nieraz słyszałeś następujące zdania:

– „To my się musimy teraz zastanowić i odezwiemy się w przyszłym tygodniu!”
– „Nam się nie spieszy, nie mamy noża na gardle, szukamy okazji…”
„- Podoba nam się, tylko ta cena…”
– „Ma Pan coś jeszcze? Chcielibyśmy porównać” …

Klient ogląda kolejne nieruchomości, zdradza zainteresowanie, dopytuje o szczegóły, czasem proponuje kolejne spotkania, w końcu podejmuje nawet temat ceny i rozpoczyna negocjacje, po czym… znika. Przepada jak kamień w wodę, nie odbiera telefonów, a godziny pracy, które mu poświęciliśmy, idą na marne, wywołując tylko frustrację.

Kiedy rozmawiamy z doradcami w branży nieruchomości, większość z nich wskazuje na następujące obszary, z którymi boryka się w swej codziennej pracy:

 • wysokie oczekiwania klientów, które nie przekładają się na efekt, a więc „Pan nam sprawdzi, przygotuje, wyśle”;
 • nieustające obiekcje, czyli ciągle coś jest za jakieś oraz „fajne, ale” 😊
 • odkładanie decyzji, czyli „zdzwońmy się w przyszłym tygodniu”;
 • kłopoty w nawiązaniu kontaktu, a więc „nie mogę teraz rozmawiać” i „proszę zadzwonić później”…

A jak to jest u Ciebie?

JEŚLI KTÓRYŚ Z TYCH PROBLEMÓW WYDAJE CI SIĘ ZNAJOMY, BYĆ MOŻE POTRZEBUJESZ RADYKALNEJ ZMIANY W PODEJŚCIU DO SPRZEDAŻY.

Know how

Większość doradców w branży nieruchomości działa według podobnego modelu, który jest doskonale znany potencjalnym klientom: wiedzą, co kryje się pod pytaniami sprzedawców i jakie mają intencje, pytając o budżet czy przeprowadzając analizę potrzeb. By nie stać się łatwym łupem, wypracowali więc mechanizmy obronne, które pozwalają skutecznie spławić sprzedawcę i wyjść ze spotkania bez żadnych wiążących deklaracji. Stąd też, by osiągnąć dziś skuteczność w sprzedaży, należy zerwać ze standardowym i przewidywalnym sposobem prac oraz ze swoimi dotychczasowymi nawykami sprzedażowymi.

Kluczowym filarem modelu stworzonego przez Davida Sandlera (Sandler Selling System) jest innowacyjna relacja oparta na bardzo bezpośrednim podejściu w komunikowaniu się z klientem. Sprzedawca nie stosuje typowej presji i argumentacji sprzedażowej, nie przeciąga liny, co jest udziałem większości handlowców, nie próbuje dowieść swojej racji i pokazać, że to on zna się lepiej. Buduje za to relację opartą na szczerości i partnerstwie, łamie schemat typowej rozmowy sprzedażowej, zachowuje dystans do sprzedaży, a czasem wręcz zniechęca do zakupu…

Zaskakująca naturalność sprzedawcy, umiejętność kontraktowania kolejnych kroków oraz niestandardowe techniki sprzedażowe, dzięki którym to klient jest tym, który goni sprzedawcę, a nie odwrotnie jak w większości innych szkół sprzedażowych, stanowi fundament modelu Sandler Selling System.

Standardowy proces sprzedaży i pseudobiznesowa relacja między pośrednikiem i kupującym/sprzedającym: najważniejsze pułapki i zagrożenia relacji handlowej. Psychologiczne gry klientów w procesie współpracy. Alternatywny system sprzedaży – podstawowe założenia Sandler Selling System. Badanie typologii osobowości Extended Disc. Kim jest twój klient? Umiejętność rozpoznania typu osobowości. Jak komunikować się z innymi? Sztuka dostrojenia.
Budowanie Innowacyjnej Relacji z prospektem: parafraza, dowartościowanie, odwartościowanie, technika Tarzana. Odkrywanie intencji prospekta: klaryfikacja, parafraza kierunkowa. Wywieranie wpływu na innych: H2R, czyli Historia z 2. Ręki. Jak pracować z obiekcjami? Symulacja rozmowy o wątpliwościach prospekta - trening umiejętności
Sztuka wprowadzania trudnych tematów: technika Wprost. Jak bronić się przed darmowym consultingiem? Taktyki zadawania pytań: trzy kierunki odwracania. Technika odraczania. Zadawanie pytań w rozmowie biznesowej - trening umiejętności.
Jak zmienić przekonania prospekta? Strategia Negatywnego Odwracania - sztuka mądrego zniechęcania. Prawo do NIE i dystans do własnej oferty. Symulacje biznesowe - trening umiejętności. Strategia Negatywnego Odwracania - Symulacje biznesowe - trening umiejętności.
Zarządzanie procesem zakupu - Kontraktowanie i zabezpieczanie działań. Zabezpieczanie uzgodnień z klientem. Symulacje biznesowe - trening umiejętności.
Nie każdy jest twoim klientem: trójetapowy proces kwalifikacji prospekta. Wprowadzenie do pojęcia "bólu" w sprzedaży i motywacji do zakupu. Wzmacnianie motywacji do sprzedaży nieruchomości (praca z "bólem"). Bóle klientów popytowych i podażowych. Lejek Bólu – strategia pytań podczas rozmowy z prospectem. Budowanie własnego wizerunku: 30-sekundowa reklama. Symulacje biznesowe - trening umiejętności.
Weryfikacja gotowości klienta do decyzji (budżet). Techniki pytań o budżet. Sprawdzanie wiarygodności deklaracji klienta. Jak nie schodzić z ceny i własnej prowizji. Mini-negocjacje. Symulacje biznesowe - trening umiejętności.
Kto? Co? Jak? Kiedy? Weryfikacja procesu decyzyjnego. Usprawnianie procesu decyzyjnego u klienta. Techniki pytań o proces decyzyjny. Pełna kwalifikacja: klient czy prospekt? Jak odmówić tym, którzy i tak nie kupią? Symulacje biznesowe - trening umiejętności.
Wyznaję zasadę: jeżeli coś robić, to tylko na 200%. Wierzę, że zaangażowanie i pozytywna energia są kluczem do sukcesu w biznesie. Lubię holistyczne, szerokie podejście do wyzwań. Wywodzę się z branży nieruchomości, gdzie zaczynałem jako handlowiec i zakochałem się z wzajemnością w sprzedaży. Obecnie wyrażam siebie jako konsultant, diagnozując bolączki i problemy organizacji, prowadząc szkolenia,...
More about speaker
Bilet KISS Nieruchomości
8 500,00  10 455,00 
Zapisz się

Cena obejmuje:

8 dni szkoleniowych - łącznie 64 godziny treningu;

unikatowe materiały dydaktyczne Sandler Training;

udział w badaniu typu osobowości kwestionariuszem Extended DISC;

udział w projekcie grywalizacyjnym IMPROVER w okresie trwania projektu;

wsparcie i aktywny kontakt z trenerem podczas trwania projektu;

pełne wyżywienie (lunch + przerwy kawowe).

  Program rozwojowo-szkoleniowy „Klinika Innowacyjnej Sprzedaży Sandlera w Nieruchomościach”, prowadzonej przez według metodologii Sandler Training, obejmuje następujące elementy:

  1. Uczestnictwo w łącznie 8-dniowym programie szkoleniowo-rozwojowym, podzielonym na sesje, w 12-14 dniowych odstępach, które pozwalają uczestnikom na wdrożenie poznanego materiału. Spotkania odbywają się w kameralnych kilkunastoosobowych grupach.

  2. Uczestnictwo w badaniu kwestionariuszowym Extended DISC, pozwalającym na przygotowywanie indywidualnego planu pracy nad efektywnością osobistego stylu komunikowania się w procesie komunikacji z klientami.

  3. Podręcznik na licencji Sandler Training, zawierający pełny materiał merytoryczny poruszany w trakcie szkoły oraz specjalnie opracowane materiały wspierające program (m.in. usprawniające indywidualną pracę wdrożeniową).

  4. Projekt grywalizacyjny wykorzystujący mobilną aplikację Improver. W praktyce aplikacja, to wirtualny coach, superwizor, który wyznacza zadania wdrożeniowe, sprawdza wiedzę, monitoruje poziom realizacji i zastosowania nowych technik, jednocześnie nagradza sukcesy i gani za zaniechania.

  Szczegóły